lek. med. Dominik Wójtowicz

Tytuł zawodowy, ukończone uczelnie

 • lekarz medycyny
 • specjalizacja: w trakcie specjalizacji ginekolog- położnik
 • absolwent ŚUM w Katowicach oraz Uniwersytetu Medycznego w Debreczynie (Węgry) jako stypendysta programu Erasmus

Publikacje naukowe

Autor i współautor publikacji medycznych w czasopismach branżowych dotyczących diagnostyki USG w położnictwie i ginekologii: Ginekologia Polska, Forum Położnictwa i Ginekologii.

Staże zagraniczne

 • Staż z zakresu diagnostyki prenatalnej w Fetal Medicine Foundation w Londynie pod kierunkiem prof. K. H. Nicolaidesa, King’s College Hospital, Harris Birthright Research Centre, Londyn
 • Staż z zakresu ginekologii I położnictwa w Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Florencja, Włochy (stypendium IFMSA-Poland SCOPE)
 • Staż z zakresu chirurgi ogólnej w The Royal Infirmary, HPB and UGI Team, The University of Edinburgh Edynburg, Szkocja

Staże USG krajowe (indywidualne)

 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM, Poznań, ul. Polna
 • Szpital Kliniczny UM, Warszawa, ul. Karowa
 • Szpital Bielański, Warszawa, ul. Cegłowska
 • I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawa, pl. Starynkiewicza
 • NZOZ Genom, Ruda Śląska

Certyfikaty i umiejętności z zakresu USG:

 • Certyfikaty i zaliczony audyt Fetal Medicine Foundation z zakresu USG w 11-13+6 tyg. ciąży (NT, NB, TV, DV, PE, Doppler Ultrasound, Cervical Assessment)
 • Certyfikat podstawowy Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i certyfikaty szczegółowe (z zakresu badań prenatalnych, oceny serca płodu i badań dopplerowskich)
 • Certyfikat umiejętności z zakresu USG w ginekologii i położnictwie Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Członek ISUOG (International Society of Utrasound in Obstetrics and Gyneacology)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Sekcji USG PTG
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii

Kursy USG zagraniczne

 1. “Intensive course on fetal echocardiography and craniofacial anomalies: new diagnostic tools” (ISUOG) – Berlin, Niemcy
 2. 18th International Symposium and Workshop “Doppler Ultrasound in the Fetal Examination (From Basics to State of the Art)” (ISUOG, DEGUM, ӦGUM) –  Lech, Austria
 3. 12th “World Congress in Fetal Medicine” (FMF) – Marbella, Hiszpania
 4. “Advances in Fetal Medicine Course” (FMF) – Londyn, UK
 5. „24th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology” (ISUOG) – Barcelona, Hiszpania

Kursy USG krajowe

 1. „Fetal Malformations” (ISUOG) – Toruń
 2. „Maternal – Fetal Hemodynamics” (ISOUG) – Toruń
 3. „Difficult Questions – Advances” (FMF) – Sopot
 4. „3D/4D VISUS” (Vienna International School of 3D UltraSonography) –  Kraków
 5.  „Maternal-Fetal Symposium” –  Warszawa
 6.  „Praktyczna Ultrasonografia w ginekologii I położnictwie” – Zakopane
 7. „Postępy w ultrasonografii prenatalnej” –  Warszawa
 8. „Warsztaty praktyczne i kurs z zakresu diagnostyki prenatalnej, badań dopplerowskich i echokardiografii płodowej” – Ustroń/Cieszyn
 9. „Warsztaty praktyczne i kurs z zakresu badań dopplerowskich” –  Poznań
 10. „Wady rozwojowe płodu – prenatalna diagnostyka USG i postępowanie” –  Warszawa
 11. „Echokardiografia płodu” – Rzeszów
 12. „Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii” – Wisła
 13. „Doppler w ginekologii i położnictwie” – Pisz
 14. „Kardiologia płodu” – Pisz
 15. „Postawy fizyczne USG i technik dopplerowskich” – Warszawa
 16. „Wady płodu, diagnostyka prenatalna, doppler w położnictwie, badanie serca płodu – kurs doskonalący” – Sieniawa
 17. „Diagnostyka usg w ginekologii i położnictwie” – Zamość
 18. „Warsztaty praktyczne i kurs z zakresu badań USG w ginekologii” – Poznań